Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κεφαλάγκαθο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Εχίνωψ ο ακανθότατος (Echinops spinosissimus)

άλλα είδη: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Echinops+ritro&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.