ΠΡΟΕΔΡΟΣ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΑΝΑΚΗΣ  1/1/2023 31/12/2025
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/2023 31/12/2025
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2023 31/12/2025
ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΤΕΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1/1/2023 31/12/2025
ΜΕΛΟΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1/1/2023 31/12/2025