Αρχική

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

 
(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

13 Αυγούστου 2013


 

Το κανάλι στο youtube του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος είναι

εδώ!


 

O ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

            Ο Ευστάθιος ήταν ένας ονομαστός  και φιλοδίκαιος ρωμαίος στρατηγός ονομαζόμενος   Πλακίδας,ο οποίος  μετά από την θαυματουργική εμφάνιση του ΣΤΑΥΡΟΥ του Κυρίου μας ανάμεσα στα κέρατα μιας ελαφίνας εισήλθε  στην χριστιανική κοινότητα   και βαπτίστηκε μαζί με όλη την οικογένειά του, τη σύζυγό του Θεοπίστη και τα τέκνα του Αγάπιο και Θεόπιστο.

            Στη συνέχεια όμως  βαρύτατες συμφορές  τον έπληξαν .Και αντί να δυσανασχετήσει ,αντί να σκληρυνθεί η καρδιά του όπως κάνουμε όλοι εμείς τα  πλανημένα θύματα της τεχνοκρατίας και της ύλης με πρώτο αυτόν τον ομιλούντα σε κάθε μικρή αντιξοότητα της ζωής μας, πύργος της υπομονής στάθηκε ασάλευτος και ως άλλος Ιώβ αναφώνησε «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλετο».

Περισσότερα...
 

Σχολικ? ζωή: παιδι? ?π? πίεση

Λασσιθιωτάκη Μαρία (Ψυχολόγος)
(τί γίνεται στ? παιδ? στ? διάρκεια το? σχολικο? ?τους)


Μ? τ?ν ε?καιρία τ?ς νέας σχολικ?ς χρονι?ς, ?ς δο?με τί γίνεται στ? παιδί, στ? διάρκεια το? σχολικο? ?τους:

? τέλεια ε?κόνα μι?ς ?σορροπημένης παιδικ?ς ?λικίας, δείχνει ?να παιδ? ν? ?σχολε?ται ?σο προβλέπει τ? ?κπαιδευτικ? σύστημα μ? τ? σχολε?ο του, κάνει τ?ς ?ργασίες του στ? σπίτι κα? παίζει μ? ?λη του τ? ψυχ? στ?ν ?πόλοιπο χρόνο τ?ς ?μέρας κα? τ? σαββατοκύριακα. ?μως, γι? πολλ? ?π? τ? παιδι? τ?ς ?ποχ?ς μας ε?ναι μύθος, ?να ?πιαστο ?νειρο, πο? τ? βλέπουν ?π? τ? παράθυρο το?ς γραφείου τους, στ? ?πέναντι πάρκο μ? ?λλα παιδιά, καθ?ς μελετο?ν μι? ?π? τ?ς δύο γλ?σσες πο? διδάσκονται ?πιπλέον ? τ?ν ?ρα πο? μελετο?ν ?να μουσικ? ?ργανο.

Τ? περισσότερα παιδι? σήμερα ?μπλέκονται σ? μι? ποικιλία δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων κα? το? ?ποχρεωτικο? ?θλητισμο?, πο? κλέβουν ?λο τ?ν ?λεύθερο χρόνο τους, ?ν ?χι κα? λίγο ?π? τ?ν ?πνο τους.

Καθόλου σπάνια, παιδι? ?ννέα κα? δέκα ?τ?ν παραπονο?νται γι? ?γχος, προβλήματα ?πνου κα? κούρασης. Συνήθως ο? ?ατρικ?ς ?ξετάσεις κα? ? παιδίατρος δ?ν βρίσκουν τίποτε τ? ?νησυχητικό. ?ν τ? συμπτώματα ?πιμένουν συνήθως θ? συστήσουν μία ψυχολογικ? ?ξέταση το? παιδιο?. ? ε?δικός, ?ν δ?ν ?πάρχουν ?λλοι παράγοντες, συνήθως ?ποθέτει ?τι ?πεύθυνο γι? τ?ν πίεση πο? νιώθει τ? παιδ? ε?ναι τ? βαρ? ?κπαιδευτικ? πρόγραμμα. Μι? τέτοια ?ξήγηση, συνήθως ξεσηκώνει τ?ς διαμαρτυρίες τ?ν γονέων, πο? ?ποστηρίζουν ?τι τ? παιδί τους, ?χι μόνο δ?ν πιέζεται, ?λλ? ε?ναι κα? πολ? χαρούμενο μ? τ?ς δραστηριότητές του.
Περισσότερα...
 

? μ?θος το? Μεγάλου ?εροεξεταστ?

Dostoyefsky Fyodor

(Μιλ? ? ?β?ν Καραμάζωφ)

   

Τ? ποίημά μου ?χει το?το τ?ν τίτλο! «? Μέγας ?εροεξαταστής» ε?ναι ?νόητο, μ? θέλω ν? σο? τ? π?. (?ναφέρεται πρ?ς τ?ν ?δελφό του ?λιόσα)

    - Μι? ε?σαγωγ? ε?ναι ?στόσο ?παραίτητη ?π? φιλολογικ?ς πλευρ?ς. ? δράση ?ξελίσσεται στ?ν 16ο α??να. Ξέρεις π?ς ?κείνη τ?ν ?ποχ? συνήθιζαν ν? παρεμβάλλουν στ? ποιήματα ο?ράνιες δυνάμεις. Δ? μιλ? γι? τ?ν Ντάντε. Στ? Γαλλία ο? κληρικο? τ?ν ?κκλησιαστικ?ν δικαστηρίων, κι ο? καλόγεροι ?διναν παραστάσεις βγάζοντας στ? σκην? τ? Μαντόνα, ?γγελους κι ?γιους, τ? Χριστό, κα? τ? Θεό. Βέβαια α?τ? ?ταν θεάματα ?λο ?φέλεια κα? πρωτογονισμό.

    Στ?ν «Παναγία τ?ν Παρισίων» το? Βικτ?ρ Ο?γκ? πρ?ς τιμ?ν τ?ς γέννησης το? διαδόχου του θρόνου, τ?ν ?ποχ? το? Λουδοβίκου ΧΙου, στ? Παρίσι, ? λα?ς προσκαλο?νταν ν? παρακολουθήσει μία παράσταση διδακτική, ?λότελα δωρεάν: «Τ?ν Καλ? Κρίση τ?ς Παναγιωτάτης κα? Κεχαριτωμένης Παρθένου Μαρίας. «Σ? α?τ? τ? «Μυστήριο» ? Παναγία ?μφανιζόταν α?τοπροσώπως κα? πρόφερε τ?ν καλ? κρίση της.

    Σ? ?μ?ς, ?δ? στ? Μόσχα, πρ?ν ?π? τ?ν ?ποχ? το? Μεγάλου Πέτρου, ?διναν ?π? καιρ? σ? καιρ? παραστάσεις τέτοιου ε?δους, πο? τ?ς δανείζοντας προπάντων ?π? τ?ν Παλαι? Διαθήκη. ?ξάλλου κυκλοφορο?σαν ?να πλ?θος ?φηγήματα, ποιήματα, ?που φιγουράριζαν ?νάλογα μ? τ?ν περίσταση κα? τ?ς ?νάγκες, ?γιοι κι ?γγελοι, μι? ?λόκληρη στρατιά.

Περισσότερα...
 

Το ξύλο της ζωής και ως Πρωτευαγγέλιο

Ιερομονάχου Εφραίμ, Προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη,
Αθήνα 2006, σελ. 11-20

O πρώτος μυστικός τύπος του σταυρού κρύβεται στον Παράδεισο της Εδέμ. Εκείνο το ξύλο της ζωής, του οποίου τους καρπούς δεν γεύτηκε ο άνθρωπος είναι ο πρώτος και αρχαιότερος τύπος του Τιμίου Σταυρού!

Στο πρώτο βιβλίο της Παλαιας Διαθήκης, την ΓΕΝΕΣΙΝ στο κεφάλαιο Β ' διαβάζομε: «Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και εκεί τον άνθρω πον, ον επλασε? και εξανέτειλεν ο Θεός εκ της γης παν ξύλον ωραίον εις δρασιν και καλόν εις και το δόλον της ζωης εν μέσω του παραδείσου και το του ειδέναι γνωστόν καλού και πονηρού» (Γεν. β ' 8-9). Δηλαδή· ο παντοδύναμος Θεός διέταξε και φύτρωσε Παράδεισος, κήπος με πλούσια και ποικίλη βλάστηση, στην Εδέμ, τόπος απόλαυσης και χαράς, που βρίσκεται προς την Ανατολή. Εκείο πρόσταξε να ζη ο άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε (1). . Και ο Θεός πρόσταξε και βλάστησαν ακόμη από

την γη τρία είδη δέντρων: πρώτον κάθε είδος και κάθε ποικιλία δέντρων που με το ύψος, το σχήμα, το φύλλωμα, τα άνθη τους να ευχαριστούν και να τέρπουν, και με την ποικιλία των καρπών τους να ικανοποιούν, να ευφραίνουν και να τρέφουν τον άνθρωπο. Στο κέντρο του Παραδείσου, σε προνομιακή θέση, ώστε να είναι ορατά καθημερινά από τον άνθρωπο, ο Θεός πρόσταξε και βλάστησαν άλλα δύο δέντρα. Το ένα ήταν δέντρο, που οι καρποί του είχαν χάρη μοναδική, υπερφυσική και δύναμη έκτακτη, διότι θα έδιναν αθανασία και αιώνια μακαριότητα σ' εκείνον που θα τους έτρωγε. Το άλλο ήταν δέντρο, από τους καρπούς του οποίου όποιος έτρωγε, θα γνώριζε πειραματικά πόσο πικρό ήταν το ηθικό κακό (2).

«και ένετείλατο Κύριος ο Θεός Αδάμ από παντός ξύλου του εν τω παραδείσιο φαγή, από του ξύλου του γινώσκειν καλ

 όν και πονηρόν, ου φάγεσθε απ' αυτού · η αν ήμερα φάγητε απ' αυτού,

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 81 82 83 84 85 86 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΦΗΜΗ Μ. κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

 

ΠΡ/ΜΑ Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0262.JPG

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 271485

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting