Σύρε με το ποντίκι σου τις συλλαβές δίπλα στις εικόνες που ταιριάζουν.