Σύρε με το ποντίκι σου τα γράμματα δίπλα στις εικόνες που ταιριάζουν.