Σύρε με το ποντίκι σου τις λέξεις δίπλα στις εικόνες που ταιριάζουν.