ΠΕΑΠ

       Με τον όρο ΠΕΑΠ εννοούμε τα θέματα διδασκαλίας της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Εδικότερα το συγκεκριμένο στοιχείο του μενού περιλαμβάνει υποστοιχεία τα οποία αφορούν υλικό και δραστηριότητες των εκπαιδευτικών των Νομών Άρτας και Πρέβεζας στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

 

ΡΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

NS-DHTML - Version 1.6-1-1