ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
     
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Ε  71ης  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
                    


                          
                                               ΝΟΜΟΙ
 
  Κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής
Νόμος υπ΄αριθ. 1566   Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
 και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
  Νόμος υπ΄αριθ. 3528  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ
.
Πρόγραμμα σπουδών ολοήμερου
Νόμος υπ΄αριθ. 3699  Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Καθήκοντα - Αρμοδιότητες
Μαθητές ανά τμήμα
Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α
Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Β
Αξιολόγηση μαθητών - Συμπληρωματικές διατάξεις Π.Δ 121/1997
Αξιολόγηση μαθητών Π.Δ 8/1995
Π.Δ 201
Νόμος τπ΄αριθ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού
Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
 εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
Νόμος υπ΄αριθ. 3879  Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις
   
   
             Χρήσιμοι Δεσμοί


Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ειδική Αγωγή

Εκπαιδευτική τηλεόραση

Μισθοδοσία

Ψηφιακό σχολείο

Υπουργείο Παιδείας

Διεύθυνση Π.Ε.ΠειραιάΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού <div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.ikiloop.com/" title="buy">here</a></div>
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.ikiloop.com/" title="buy">here</a></div>
Γραφείο Σχολικού Συμβούλου: Μεθώνης 117 Πειραιάς 185 46
Τηλέφωνα επικοινωνίας:210 4176752   fax 2104176752
email