Γ. ΜΑΥΡΙΔΗ 

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ(Θετικής και Τεχνολογικής       Κατεύθυνσης)

 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

 3.  100 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Θετικής και Τεχνολογικής       Κατεύθυνσης

 4.  100 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γενικής Παιδείας

 5. Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄Λυκείου