ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ

 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΟ 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΗΣ: Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ

2. ΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ "Φ"

3. ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΙΣΟ: LAGRANCE