ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ

1.Συνομιλία Γέροντος Πορφυρίου

2.Χριστοφόρος Παπουλάκος

3.Γέροντας Παΐσιος

4.ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: Μαρτυρία καθηγητή καρδιολογίας