Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 2

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Κάθε εντολή εκτελείται με τη σειρά, η πρώτη, η δεύτερη, η Τρίτη κοκ . Σε κάθε γραμμή βάζω μία εντολή Διαθέσιμες εντολές : print, input,= Παράδειγμα – Μεθοδολογία 1.Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα Python το οποίο να παίρνει από το πληκτρολόγιο τη βάση και το ύψος ενός τριγώνου και να υπολογίζει και…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 20

Αναζήτηση – Ταξινόμηση λιστών   Να γράψετε τη συνάρτηση selectionSort. Στη συνέχεια αφού δημιουργήσετε τη λίστα L=[12,3,45,-3,4,67,20] να την ταξινομήσετε (με αύξουσα ταξινόμηση) χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση και να την εμφανίσετε στην οθόνη του υπολογιστή. (ask1fpy) Να γράψετε τη συνάρτηση selectionSort. Στη συνέχεια αφού δημιουργήσετε τη λίστα L=[‘jim’,’sam’,’jack’,’john’,’nick’] να την ταξινομήσετε (με αύξουσα ταξινόμηση) χρησιμοποιώντας…

Φύλλο Ασκήσεων 2

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών» Φύλλο Ασκήσεων 2 Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να δίνει μία τιμή σε έναν ακέραιο αριθμό και υπολογίζει και να εμφανίζει τον διπλάσιο και τον τριπλάσιό του. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται με τη μορφή π.χ. Ο αριθμός 5 έχει διπλάσιο 10 και τριπλάσιο 15 (askf2_1.php) Η εταιρεία ύδρευσης…