Φύλλο Ασκήσεων 4

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών» Φύλλο Πληροφοριών & Ασκήσεων 4 Ασκήσεις με PHP εντολές for και while Σύνταξη εντολής: for ($i=1; $i<=100;$i=$i+1) { εντολές } Στην αρχή το i είναι 1. Κάθε φορά που εκτελούνται οι εντολές αυξάνει με το βήμα που δίνουμε ($i=$i+1). Μόλις γίνει 100 εκτελούνται οι εντολές και σταματάει η επανάληψη. Η…

Φύλλο Ασκήσεων 3

  Φύλλο Πληροφοριών & Ασκήσεων 3 Ασκήσεις με PHP echo , εντολή if Σύνταξη εντολής: if (συνθήκη) { εντολή1 εντολή2 } else { εντολή3 εντολή4 } Αν η συνθήκη είναι Αληθής εκτελούνται οι εντολές 1 και 2 Αλλιώς εκτελούνται οι εντολές 3 και 4. Το αλλιώς (else) δεν είναι υποχρεωτικό. Το { παίζει το ρόλο…

Φύλλο Ασκήσεων 2

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών» Φύλλο Ασκήσεων 2 Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να δίνει μία τιμή σε έναν ακέραιο αριθμό και υπολογίζει και να εμφανίζει τον διπλάσιο και τον τριπλάσιό του. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται με τη μορφή π.χ. Ο αριθμός 5 έχει διπλάσιο 10 και τριπλάσιο 15 (askf2_1.php) Η εταιρεία ύδρευσης…

Φύλλο Ασκήσεων 1

Αθανασιάδης Χρήστος ΠΕ19 Σχ. Έτος 2017-18 Ασκήσεις με PHP echo , απλοί υπολογισμοί, ποσοστά Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να εμφανίζει το μήνυμα “Καλωσορίσατε στο siteμας” και από κάτω να εμφανίζεται το μήνυμα “Το ονοματεπώνυμό σας” (ask1_f1.php) Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να βάζει σε μία μεταβλητή το 5 και σε μία άλλη…