Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 11

WORDPRESS ΘΕΜΑΤΑ α) Στο κεντρικό μενού θέματα πηγαίνετε στην επιλογή Εμφάνιση –> Θέματα. Μπορώ να επιλέξω όποιο θέμα θέλω εγώ για το site μου και να αλλάξω μερικά χαρακτηριστικά όπως χρώμα γραμμάτων συνδέσμων κλπ. Κάθε φορά ένα θέμα μπορεί να είναι ενεργό. Για να επιλέξω τις ρυθμίσεις για το θέμα μου πατάω στην επιλογή Προσαρμογή.…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 10

Λίστες: Σύνταξη: Όνομα=[στοιχείο1, στοιχείο2,….] Στην python μία λίστα είναι ένα σύνολο στοιχείων που έχουν μία συγκεκριμένη σειρά. Το πρώτο στοιχείο είναι στη θέση 0 το επόμενο στη θέση 1 κ.ο.κ Παραδείγματα:Εκτελέστε τα παρακάτω παραδείγματα για να δείτε πως λειτουργούν οι λίστες: par1_f10.py #Δημιουργία μιας λίστας ζώα zwa=[‘Αλεπού’,’Λιονταρι’,’Ελέφαντας’,’Τίγρης’] #Εμφάνιση στοιχειων της λίστας print ‘Στη θέση 0…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 9

Συναρτήσεις που δημιουργεί ο προγραμματιστής: Σύνταξη: def όνομα_συνάρτησης(παράμετροι με κόμμα ή τίποτα) :            εντολή(-ές) Μία συνάρτηση ξεκινάει με τη λέξη def και ακολουθεί το όνομά της. Στη συνέχεια ακολουθεί μία παρένθεση με ορίσματα (μεταβλητές) ή τίποτα μέσα της και άνω κάτω τελεία(:). Στη συνέχεια βάζοντας TAB σε κάθε εντολή μπορώ να γράψω όσες εντολές…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 8

Η Εντολή επανάληψης for   Σύνταξη: for <μεταβλητή> in range (αρχή, μέχρι, βήμα)               εντολή(-ές) Παραδείγματα: Εκτελέστε τα παρακάτω παραδείγματα για να δείτε πως λειτουργεί η εντολή for par1_f8.py for i in range(15) : #Το i παίρνει τις τιμές από 0-14           print i par2_f8.py for i in range(7,18) : #Το i παίρνει τις τιμές…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 7

Η Εντολή επανάληψης while Σύνταξη: While (συνθήκη) :             εντολή 1             εντολή 2             εντολή 3 Οι εντολές 1,2,3 επαναλαμβάνονται όσο η συνθήκη ισχύει (είναι αληθής) Υπάρχουν δύο ειδών επαναλήψεις: 1) Επανάληψη που δεν γνωρίζω από πριν πόσες επαναλήψεις θα κάνω 2) Επανάληψη που ξέρω από την αρχή πόσες επαναλήψεις θα κάνω. Το βιβλίο…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 6

Φύλλο Ασκήσεων 6 Εντολή επιλογής ή απόφασης if 1.Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (ask1_f6.py) Μισθός Μήνυμα (χαρακτηρισμός) 0-800 € Χαμηλόμισθος Πάνω από 800 – 1400 Μεσαία αμειβόμενος Πάνω από 1400 Υψηλόμισθος 2.…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 5

Φύλλο Ασκήσεων 5 εντολή if Ασκήσεις: 1) Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και αν αυτός είναι από 9.5 και πάνω να εμφανίζει το μήνυμα “ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ”, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα “ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ”. 2) Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 4

Φύλλο Πληροφοριών 4 ΘΕΩΡΙΑ (Επανάληψη πριν το Διαγώνισμα) ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 1,2,3 ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Όλα τα προγράμματα στη γλώσσα Python έχουν την κατάληξη .py 2. Τα ονόματα των μεταβλητών επιτρέπεται να έχουν λατινικούς χαρακτήρες (γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου), αριθμούς και _. Απαγορεύεται να έχουν κενά, άλλα σύμβολα εκτός από τα προηγούμενα και…