ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6

Εντολή επιλογής ή απόφασης if Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (askf6_1.py)   Βαθμός Μήνυμα (χαρακτηρισμός) 0-9.5 ΚΑΚΩΣ Πάνω από 9.5 – 13 ΜΕΤΡΙΑ Πάνω από 13 – 16 ΚΑΛΑ Πάνω από…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5

Εντολή επιλογής ή απόφασης if Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (askf5_1.py)   Μισθός Μήνυμα (χαρακτηρισμός) 0-800 € Χαμηλόμισθος Πάνω από 800 € 1400 Μεσαία αμειβόμενος Πάνω από 1400 € Υψηλόμισθος   Να…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4

Εντολή επιλογής ή απόφασης if Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και αν ο μισθός του είναι πάνω από 1500 € να εμφανίζει το μήνυμα υψηλόμισθος, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα χαμηλόμισθος. (Απλή εντολή ΑΝ με αλλιώς) Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το γενικό…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3

Απλοί υπολογισμοί – Αλγόριθμοι με τη δομή της ακολουθίας Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο να διαβάζει την τάση V και την αντίσταση R και να υπολογίζει και να εμφανίζει την ένταση του ρεύματος Ι. Δίνεται ότι Ι=V/R. (ask1_f3.py) Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2

Απλοί υπολογισμοί – Αλγόριθμοι με τη δομή της ακολουθίας – print – input- εκχώρηση τιμών = – συναρτήσεις python 1. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το βάρος τριών ταχυδρομικών πακέτων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό βάρος. 2. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα python το οποίο να διαβάζει…

Βιβλία απαραίτητα για τη Β’ ΕΠΑΛ και το μάθημα του Προγραμματισμού

Κατεβάστε τα βιβλία που χρειάζεστε από το ΙΕΠ, πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους.  Aρχές προγραμματισμού Yπολογιστών – Β’ τάξη ΕΠΑΛ Παροράματα (Διορθώσεις)

Αρχίζοντας με τη γλώσσα Python

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος για να ασχοληθεί με τη γλώσσα python είναι να πάει στο site python.org και να κατεβάσει την κατάλληλη έκδοση για το λειτουργικό του σύστημα. Πηγαίνετε στην επιλογή downloads και επιλέγετε το λειτουργικό σας σύστημα (π.χ. windows). Η έκδοση που χρησιμοποιεί το βιβλίο και πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσετε…