ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4

Εντολή επιλογής ή απόφασης if Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και αν ο μισθός του είναι πάνω από 1500 € να εμφανίζει το μήνυμα υψηλόμισθος, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα χαμηλόμισθος. (Απλή εντολή ΑΝ με αλλιώς) Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το γενικό…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3

Απλοί υπολογισμοί – Αλγόριθμοι με τη δομή της ακολουθίας Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο να διαβάζει την τάση V και την αντίσταση R και να υπολογίζει και να εμφανίζει την ένταση του ρεύματος Ι. Δίνεται ότι Ι=V/R. (ask1_f3.py) Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2

Απλοί υπολογισμοί – Αλγόριθμοι με τη δομή της ακολουθίας – print – input- εκχώρηση τιμών = – συναρτήσεις python 1. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το βάρος τριών ταχυδρομικών πακέτων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό βάρος. 2. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα python το οποίο να διαβάζει…