ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5

Εντολή επιλογής ή απόφασης if Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (askf5_1.py)   Μισθός Μήνυμα (χαρακτηρισμός) 0-800 € Χαμηλόμισθος Πάνω από 800 € 1400 Μεσαία αμειβόμενος Πάνω από 1400 € Υψηλόμισθος   Να…