ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 21

Αρχεία Να γράψετε πρόγραμμα στην python το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο ask1.txt και μέσα σε αυτό να γράφει σε μία γραμμή το κείμενο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και στην επόμενη το ονοματεπώνυμό σας . (ask1f21.py) Να γράψετε πρόγραμμα στην python το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο ask2.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει το ονοματεπώνυμο…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 20

Αναζήτηση – Ταξινόμηση λιστών   Να γράψετε τη συνάρτηση selectionSort. Στη συνέχεια αφού δημιουργήσετε τη λίστα L=[12,3,45,-3,4,67,20] να την ταξινομήσετε (με αύξουσα ταξινόμηση) χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση και να την εμφανίσετε στην οθόνη του υπολογιστή. (ask1fpy) Να γράψετε τη συνάρτηση selectionSort. Στη συνέχεια αφού δημιουργήσετε τη λίστα L=[‘jim’,’sam’,’jack’,’john’,’nick’] να την ταξινομήσετε (με αύξουσα ταξινόμηση) χρησιμοποιώντας…

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΙΣΤΕΣ

    #Αν έχουμε μία λίστα π.χ. B γεμάτη με αριθμούς, εμφάνιση ενός αριθμού σε κάθε γραμμή for i in range(len(Β)): print Β[i]   #Αν έχουμε μία λίστα π.χ. B γεμάτη με αριθμούς, εμφάνιση ενός αριθμού σε κάθε γραμμή με αντίστροφη σειρά – από το τέλος προς την αρχή for i in range(len(Β)-1,-1,-1): print Β[i]…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 19

 Λίστες Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει 10 αριθμούς από το πληκτρολόγιο και να τους τοποθετεί σε μία λίστα L. Στη συνέχεια, διατρέχοντας τη λίστα, να βρίσκει και να εμφανίζει, το άθροισμα και το ΜΟ τους(ask1fpy) Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει 15 αριθμούς από το πληκτρολόγιο και να…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 18

 Συναρτήσεις   Να γράψετε συνάρτηση EMF που να δέχεται έναν αριθμό και να εμφανίζει το ονοματεπώνυμό σας τόσες φορές στην οθόνη του υπολογιστή . Στην συνέχεια να την καλέσετε για να εμφανίσει 100 φορές το ονοματεπώνυμό σας και 1000 φορές.(ask1fpy) Να γράψετε συνάρτηση SUM που να δέχεται τρεις αριθμούς και να επιστρέφει το άθροισμά τους…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 17

Η εντολή  While με   MIN και MAX   Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει μισθούς υπαλλήλων μέχρι να δοθεί μισθός αρνητικός και να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέγιστο μισθό. (ask1fpy) Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει βαθμούς μαθητών μέχρι να μας δοθεί βαθμός αρνητικός και να υπολογίζει και…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 16

Η εντολή  While με μετρητές Στις πανελλήνιες εξετάσεις το άριστα βαθμολογείται με 200. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή και το βαθμό του στα μαθηματικά, μέχρι να μας δοθεί για ονοματεπώνυμο η λέξη “TELOS” και να εμφανίζει πόσοι μαθητές έγραψαν πάνω από τη βάση 100.(ask1f16.py) Να γράψετε…