Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Πηγή : esos.gr Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ένα 3ωρο διαγώνισμα επαναληπτικό για τα Δίκτυα Υπολογιστών. Πατήστε παρακάτω ενώ σας δίνονται και οι λύσεις. Καλή επιτυχία! ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ένα 3ωρο διαγώνισμα επαναληπτικό για τον Προγραμματισμό Υπολογιστών. Πατήστε παρακάτω ενώ σας δίνονται και οι λύσεις. Καλή επιτυχία! ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΛΥΣΕΙΣ