«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών»

Φύλλο Ασκήσεων 2

  1. Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να δίνει μία τιμή σε έναν ακέραιο αριθμό και υπολογίζει και να εμφανίζει τον διπλάσιο και τον τριπλάσιό του. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται με τη μορφή π.χ. Ο αριθμός 5 έχει διπλάσιο 10 και τριπλάσιο 15 (askf2_1.php)

  1. Η εταιρεία ύδρευσης χρεώνει το κάθε λίτρο προς 0,001 €. Στον τελικό λογαριασμό ο πελάτης πληρώνει και επιπλέον πάγιο 20 €. Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να βάζει μία τιμή στα λίτρα που κατανάλωσε ένας πελάτης και να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό που θα πληρώσει.(askf2_2.php)

  1. Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να βάζει μία τιμή στο μισθό ενός υπαλλήλου και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (askf2_3.php)

Μισθός

Μήνυμα (χαρακτηρισμός)

0-800 €

Χαμηλόμισθος

Πάνω από 800 – 1400

Μεσαία αμειβόμενος

Πάνω από 1400

Υψηλόμισθος

  1. Μια ασφαλιστική εταιρία στον κλάδο του αυτοκινήτου προσφέρει τις παρακάτω τιμές ετήσιου ασφαλίστρου ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου.

Κυβισμός σε cc

Τιμή ετήσιου ασφαλίστρου σε €

Έως και 1000

150

Από 1001 έως και 2000

200

Πάνω από 2000

300

Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι νέος, δηλαδή έχει ηλικία μικρότερη ή ίση των 23 ετών, τότε τα ασφάλιστρα αυξάνονται κατά 40 €. Στην τιμή που προκύπτει από όλα τα προηγούμενα προστίθεται ΦΠΑ 23%. Να γραφεί πρόγραμμα σε php, το οποίο :

α. Να βάζει μία τιμή στον κυβισμό ενός αυτοκινήτου καθώς και στην ηλικία του οδηγού.

β. Να υπολογίζει τα ετήσια ασφάλιστρα του αυτοκινήτου με βάση τον κυβισμό του και την ηλικία του οδηγού.

γ. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το τελικό ποσό ετήσιων ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ASK1

<?php

echo ‘<meta charset=”utf-8″> ‘;

$a=5;

$d=2*$a;

$t=3*$a;

echo “Ο διπλάσιος είναι $d και ο τριπλάσιος $t”;

?>

ASK2

<?php

echo ‘<meta charset=”utf-8″> ‘;

$litra=1200;

$synoliko_poso=0.001*$litra+20;

echo “Το συνολικό ποσό που θα πληρώσει είναι $synoliko_poso”;

?>

ASK3

<?php

echo ‘<meta charset=”utf-8″> ‘;

$m=1600;

if ($m>=0 and $m<=800){

echo ‘ Χαμηλόμισθος’;

}

elseif ($m>800 and $m<=1400){

echo ‘Μεσαία αμοιβόμενος’;

}

else

{

echo “Υψηλόμισθος”;

}

?>

ASK 4

<?php

echo ‘<meta charset= “utf-8”>’;

$k=3800;

$h=45;

if ($k<=1000){

$ea=150;

}

elseif ($k<=2000){

$ea=200;

}

else{

$ea=300;

}

if ($h<=23){

$ea=$ea+40;

}

$fpa=$ea*23/100;

$tpea=$ea+$fpa;

echo “Το τελικό ποσό είναι “,$tpea

?>

Αφήστε σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.