Η εντολή  While με μετρητές

  1. Στις πανελλήνιες εξετάσεις το άριστα βαθμολογείται με 200. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή και το βαθμό του στα μαθηματικά, μέχρι να μας δοθεί για ονοματεπώνυμο η λέξη “TELOS” και να εμφανίζει πόσοι μαθητές έγραψαν πάνω από τη βάση 100.(ask1f16.py)
  2. Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει μισθούς υπαλλήλων μέχρι να μας δοθεί μισθός αρνητικός και να υπολογίζει και να εμφανίζει, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, πόσοι υπάλληλοι είναι χαμηλόμισθοι, πόσοι μεσαία αμειβόμενοι και πόσοι υψηλόμισθοι:
Μισθός Χαρακτηρισμός
0-1000 € Χαμηλόμισθος
Πάνω από 1000 € μέχρι και 2000 € Μεσαία αμειβόμενοι
Πάνω από 2000 € Υψηλόμισθοι

(ask2f16.py)

  1. Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει βαθμούς μαθητών μέχρι να μας δοθεί βαθμός αρνητικός και να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσοι βαθμοί μας δόθηκαν από κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

Βαθμός Χαρακτηρισμός
0-9.5 ΚΑΚΩΣ
Πάνω από 9.5 – 13 ΜΕΤΡΙΑ
Πάνω από 13 – 15 ΚΑΛΑ
Πάνω από 15 – 18 ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Πάνω από 18 ΑΡΙΣΤΑ

 (ask3f16.py)

 

ΘΕΜΑ Δ  (2011)

Μια εταιρεία παραγωγής γραφικής ύλης που διανέμει τα προϊόντα της μέσω πωλητών της, επιθυμεί στο τέλος της χρονιάς να ελέγξει την απόδοσή τους.

Να γράψετε στο τετράδιό σας πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο:

Δ1. Να διαβάζει το όνομα του πωλητή. Μονάδες 2

Δ2. Το ανωτέρω (Δ1) να επαναλαμβάνεται έως ότου δοθεί για όνομα πωλητή η τιμή ‘ΤΕΛΟΣ’.

Μονάδες 6

Δ3. Κατά τη διάρκεια της επανάληψης να διαβάζεται το ποσό των ετήσιων πωλήσεων κάθε πωλητή και μετά το τέλος των επαναλήψεων να έχουν υπολογιστεί τα ακόλουθα:

α) Το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις >=50000 Ευρώ.

β) Το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις <50000 Ευρώ.

γ) Το συνολικό ποσό των πωλήσεων όλων των πωλητών.

Μονάδες 8

Δ4. Στο τέλος των επαναλήψεων να:

α) τυπώσει το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις >=50000 Ευρώ

β) τυπώσει το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις <50000 Ευρώ

γ) τυπώσει το συνολικό ποσό των πωλήσεων όλων των πωλητών

δ) υπολογίσει και να τυπώσει το μέσο όρο των πωλήσεων όλων των πωλητών με ακρίβεια ενός δεκαδικού στοιχείου.

Μονάδες 4

Υποδείξεις για το Θέμα Δ:

α. Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστον έναν πωλητή.

β. Για την επανάληψη να γίνει χρήση της εντολής while…..

γ. Στις εντολές εισόδου και εξόδου να υπάρχουν τα κατάλληλα μηνύματα.

 

ΘΕΜΑ Δ (2012)

Μια ναυτιλιακή εταιρεία σε ένα οχηματαγωγό της πλοίο και μόνο σε σχέση με τα οχήματα, εφαρμόζει την τιμολογιακή πολιτική που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος οχήματος

Χρέωση ανά όχημα

Μηχανή

10 ευρώ

Αυτοκίνητο ΙΧ

20 ευρώ

Φορτηγό

30 ευρώ

Ο οδηγός δεν πληρώνει εισιτήριο, ενώ κάθε επιπλέον επιβάτης του οχήματος πληρώνει 5 ευρώ.

Να γραφεί πρόγραμμα σε python, το οποίο:

Δ1. Να διαβάζει τον τύπο του οχήματος (‘Μ’ για μηχανή, ‘Α’ για αυτοκίνητο, ‘F’ για φορτηγό) και τον αριθμό των επιβατών του (μαζί με τον οδηγό). Μονάδες 6

Δ2. Να υπολογίζει το κόστος για κάθε όχημα, στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των επιβατών. Μονάδες 5

Δ3. Η διαδικασία (Δ1-Δ3) επαναλαμβάνεται για όλα τα οχήματα και μέχρι να δοθεί η τιμή ‘TELOS’ στον τύπο του οχήματος. Μονάδες 3

Δ4. Μετά την επανάληψη να εμφανίζονται:

α) Το πλήθος των φορτηγών.

β) Η συνολική χρέωση όλων των οχημάτων μαζί με τους επιβάτες τους. Μονάδες 6

Αφήστε σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.