Πριν κάνετε τις παρακάτω ασκήσεις ΝΑ ΞΑΝΑΛΥΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ασκήσεις με πίνακες τιμών – μετατροπές από for σε while και το αντίστροφο

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΥΣΕΙΣ Ασκήσεις με πίνακες τιμών – μετατροπές από for σε while και το αντίστροφοΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ασκήσεις με MO, MIN, MAXONOMA, MINONOMA, MAX, SUM, μερικά αθροίσματα, κλιμακωτή χρέωση,εμφωλευμένες επαναλήψεις, μετρητές

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΥΣΕΙΣ Ασκήσεις με MO, MIN, MAXONOMA, MINONOMA, MAX, SUM, μερικά αθροίσματα, κλιμακωτή χρέωση,εμφωλευμένες επαναλήψεις, μετρητές

Για να λύσετε πιο εύκολα το φυλλάδιο 3 δείτε την Άσκηση 9 (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ – ΛΙΣΤΕΣ)
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6-7-8 Ασκήσεις με Λίστες, ΜΟ, ΜΑΧ, Ταξινόμηση, Παράλληλες λίστες,εμφάνιση με κριτήρια, δυαδική
αναζήτηση,αρχεία, strings

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6-7-8 ΛΥΣΕΙΣ Ασκήσεις με Λίστες, ΜΟ, ΜΑΧ, Ταξινόμηση, Παράλληλες λίστες,εμφάνιση με κριτήρια, δυαδική αναζήτηση,αρχεία, strings