Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 1

  «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Φύλλο Πληροφοριών 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη γλώσσα Python υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μικρά και κεφαλαία (υπάρχει η εντολή print αλλά δεν υπάρχει η εντολή PRint) Όταν ξεκινάω να γράψω μία νέα γραμμή τα κενά έχουν σημασία (προς το παρόν δεν αφήνω κενό) Μπορώ να χρησιμοποιώ Αντιγραφή και επικόλληση…