Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 6

Φύλλο Ασκήσεων 6 Εντολή επιλογής ή απόφασης if 1.Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (ask1_f6.py) Μισθός Μήνυμα (χαρακτηρισμός) 0-800 € Χαμηλόμισθος Πάνω από 800 – 1400 Μεσαία αμειβόμενος Πάνω από 1400 Υψηλόμισθος 2.…