Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 8

Η Εντολή επανάληψης for   Σύνταξη: for <μεταβλητή> in range (αρχή, μέχρι, βήμα)               εντολή(-ές) Παραδείγματα: Εκτελέστε τα παρακάτω παραδείγματα για να δείτε πως λειτουργεί η εντολή for par1_f8.py for i in range(15) : #Το i παίρνει τις τιμές από 0-14           print i par2_f8.py for i in range(7,18) : #Το i παίρνει τις τιμές…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 7

Η Εντολή επανάληψης while Σύνταξη: While (συνθήκη) :             εντολή 1             εντολή 2             εντολή 3 Οι εντολές 1,2,3 επαναλαμβάνονται όσο η συνθήκη ισχύει (είναι αληθής) Υπάρχουν δύο ειδών επαναλήψεις: 1) Επανάληψη που δεν γνωρίζω από πριν πόσες επαναλήψεις θα κάνω 2) Επανάληψη που ξέρω από την αρχή πόσες επαναλήψεις θα κάνω. Το βιβλίο…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 6

Φύλλο Ασκήσεων 6 Εντολή επιλογής ή απόφασης if 1.Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (ask1_f6.py) Μισθός Μήνυμα (χαρακτηρισμός) 0-800 € Χαμηλόμισθος Πάνω από 800 – 1400 Μεσαία αμειβόμενος Πάνω από 1400 Υψηλόμισθος 2.…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 5

Φύλλο Ασκήσεων 5 εντολή if Ασκήσεις: 1) Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και αν αυτός είναι από 9.5 και πάνω να εμφανίζει το μήνυμα “ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ”, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα “ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ”. 2) Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 2

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Κάθε εντολή εκτελείται με τη σειρά, η πρώτη, η δεύτερη, η Τρίτη κοκ . Σε κάθε γραμμή βάζω μία εντολή Διαθέσιμες εντολές : print, input,= Παράδειγμα – Μεθοδολογία 1.Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα Python το οποίο να παίρνει από το πληκτρολόγιο τη βάση και το ύψος ενός τριγώνου και να υπολογίζει και…

Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 1

  «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Φύλλο Πληροφοριών 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη γλώσσα Python υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μικρά και κεφαλαία (υπάρχει η εντολή print αλλά δεν υπάρχει η εντολή PRint) Όταν ξεκινάω να γράψω μία νέα γραμμή τα κενά έχουν σημασία (προς το παρόν δεν αφήνω κενό) Μπορώ να χρησιμοποιώ Αντιγραφή και επικόλληση…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 21

Αρχεία Να γράψετε πρόγραμμα στην python το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο ask1.txt και μέσα σε αυτό να γράφει σε μία γραμμή το κείμενο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και στην επόμενη το ονοματεπώνυμό σας . (ask1f21.py) Να γράψετε πρόγραμμα στην python το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο ask2.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει το ονοματεπώνυμο…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 20

Αναζήτηση – Ταξινόμηση λιστών   Να γράψετε τη συνάρτηση selectionSort. Στη συνέχεια αφού δημιουργήσετε τη λίστα L=[12,3,45,-3,4,67,20] να την ταξινομήσετε (με αύξουσα ταξινόμηση) χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση και να την εμφανίσετε στην οθόνη του υπολογιστή. (ask1fpy) Να γράψετε τη συνάρτηση selectionSort. Στη συνέχεια αφού δημιουργήσετε τη λίστα L=[‘jim’,’sam’,’jack’,’john’,’nick’] να την ταξινομήσετε (με αύξουσα ταξινόμηση) χρησιμοποιώντας…