Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 11

WORDPRESS ΘΕΜΑΤΑ α) Στο κεντρικό μενού θέματα πηγαίνετε στην επιλογή Εμφάνιση –> Θέματα. Μπορώ να επιλέξω όποιο θέμα θέλω εγώ για το site μου και να αλλάξω μερικά χαρακτηριστικά όπως χρώμα γραμμάτων συνδέσμων κλπ. Κάθε φορά ένα θέμα μπορεί να είναι ενεργό. Για να επιλέξω τις ρυθμίσεις για το θέμα μου πατάω στην επιλογή Προσαρμογή.…

Φύλλο Ασκήσεων 4

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών» Φύλλο Πληροφοριών & Ασκήσεων 4 Ασκήσεις με PHP εντολές for και while Σύνταξη εντολής: for ($i=1; $i<=100;$i=$i+1) { εντολές } Στην αρχή το i είναι 1. Κάθε φορά που εκτελούνται οι εντολές αυξάνει με το βήμα που δίνουμε ($i=$i+1). Μόλις γίνει 100 εκτελούνται οι εντολές και σταματάει η επανάληψη. Η…

Φύλλο Ασκήσεων 3

  Φύλλο Πληροφοριών & Ασκήσεων 3 Ασκήσεις με PHP echo , εντολή if Σύνταξη εντολής: if (συνθήκη) { εντολή1 εντολή2 } else { εντολή3 εντολή4 } Αν η συνθήκη είναι Αληθής εκτελούνται οι εντολές 1 και 2 Αλλιώς εκτελούνται οι εντολές 3 και 4. Το αλλιώς (else) δεν είναι υποχρεωτικό. Το { παίζει το ρόλο…

Φύλλο Ασκήσεων 2

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών» Φύλλο Ασκήσεων 2 Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να δίνει μία τιμή σε έναν ακέραιο αριθμό και υπολογίζει και να εμφανίζει τον διπλάσιο και τον τριπλάσιό του. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται με τη μορφή π.χ. Ο αριθμός 5 έχει διπλάσιο 10 και τριπλάσιο 15 (askf2_1.php) Η εταιρεία ύδρευσης…

Υπηρεσίες του internet

Για να κατανοηθούν οι υπηρεσίες του Internet από τους μαθητές θα μπορούσε να γίνει μία επίδειξη των υπηρεσιών μέσω www και μέσω εξωτερικών προγραμμάτων.     1.Παγκόσμιος Ιστός  www Φυλλομετρητές https://www.mozilla.org/el/firefox/new/ https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html http://www.opera.com/el 2. e-mail https://www.mozilla.org/el/thunderbird/ https://products.office.com/el-gr/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook?tab=tabs-1   3. chat   4. ftp https://filezilla-project.org   5. telnet https://www.teamviewer.com/el/   6. newsgroups – forum http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php  …