Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 11

WORDPRESS ΘΕΜΑΤΑ α) Στο κεντρικό μενού θέματα πηγαίνετε στην επιλογή Εμφάνιση –> Θέματα. Μπορώ να επιλέξω όποιο θέμα θέλω εγώ για το site μου και να αλλάξω μερικά χαρακτηριστικά όπως χρώμα γραμμάτων συνδέσμων κλπ. Κάθε φορά ένα θέμα μπορεί να είναι ενεργό. Για να επιλέξω τις ρυθμίσεις για το θέμα μου πατάω στην επιλογή Προσαρμογή.…