Υπηρεσίες του internet

Για να κατανοηθούν οι υπηρεσίες του Internet από τους μαθητές θα μπορούσε να γίνει μία επίδειξη των υπηρεσιών μέσω www και μέσω εξωτερικών προγραμμάτων.     1.Παγκόσμιος Ιστός  www Φυλλομετρητές https://www.mozilla.org/el/firefox/new/ https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html http://www.opera.com/el 2. e-mail https://www.mozilla.org/el/thunderbird/ https://products.office.com/el-gr/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook?tab=tabs-1   3. chat   4. ftp https://filezilla-project.org   5. telnet https://www.teamviewer.com/el/   6. newsgroups – forum http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php  …