Αθανασιάδης Χρήστος ΠΕ19

ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ασκήσεις με κατάτμηση Αυτοδύναμου πακέτου

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω κενά μπορείς να δημιουργήσεις τη δικιά σου άσκηση, ενώ πατώντας το κουμπί Λύση μπορείς να δεις τη λύση της άσκησης

Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) μεγέθους bytes με DF= και Αναγνώριση:0x πρόκειται να διέλθει από δίκτυο το οποίο υποστηρίζει μέγιστο μήκος δεδομένων πλαισίου (MTU) bytes.

Το πακέτο θα κατατμηθεί;

Σε περίπτωση κατάτμησης, υπολογίστε τον αριθμό των τμημάτων, το μήκος δεδομένων των τμημάτων και δώστε για κάθε τμήμα τα πεδία Μήκος επικεφαλίδας, Συνολικό μήκος, Αναγνώριση, DF, MF και Σχετ. θέση τμήματος (Offset).

Πατήστε στο κουμπί για να εκτυπώσετε την συγκεκριμένη άσκηση.