Δημοσιεύσεις - Εργασίες

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου
(pdf 25,7 Mb)

Γούτσος Χ., Κόρδας Ν., Κουτίβα Α., Μπαρής Θ. Μωυσίδου Ε.

 Έκδοση

Κυκλοφοριακή Αγωγή
(zip 1.76 Mb)

Γούτσος Χ.

Παρουσίαση

Μέθοδος Project
(pdf 453 Kb)

Γούτσος Χ.

Παρουσίαση

Η θέση των πειραμάτων στη διδασκαλία της Φυσικής
(zip 1.14 Mb)

Γούτσος Χ,

Εργασία

Η εφαρμογή της μεθόδου project στη διδασκαλία του γραπτού λόγου
(zip 697 Kb)

Γούτσος Χ.

Εργασία

Το δάσος των παραμυθιών
(zip 714 Kb)

Γούτσος Χ.

Πολυπαραμύθι

Κυκλοφοριακή Αγωγή: σχέδιο εργασίας για την ευέλικτη ζώνη
(pdf 341 Kb)

Γούτσος Χ., Αλεξόπουλος Χ., Σκαλτσάς Α., Τάσιος Δ.

Εργασία

Σύγκριση Επιφανειών
(zip 1.82 Mb)

Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α.,Τάσιος Δ.

Έρευνα

Ο λιμναίος πολιτισμός της Κάρλας - Κανάλια
(zip 3.21 Mb)

Τάσιος Δ. , Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α.

Εργασία

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας
(pdf 498 Kb)

Γούτσος Χ., Αλεξόπουλος Χ., Σκαλτσάς Α.,Τάσιος Δ.

Εργασία

Αεροστατικά και Υδροστατικά φαινόμενα
(pdf 1.46 Mb)

Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α.,Τάσιος Δ.

Εργασία

Διερεύνηση των Στάσεων και των Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
(pdf 972 Kb)

Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α.,Τάσιος Δ.

Έρευνα

Σύγκριση Επιφανειών: Προτάσεις για διδασκαλία
(pdf 378 Kb)

Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α.,Τάσιος Δ.

Επιστημονικό Βήμα, τόμος 5, Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών Δ.Ο.Ε., Φεβρουάριος 2006

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας: Πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας να τις εφαρμόσουν στη σχολική πρακτική;

Παναγιωτακόπουλος Χρ., Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α.,Τάσιος Δ.

Αρέθας, Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, τόμος ΙΙΙ, Πάτρα 2005

 

Τα συγγραφικά κ.λπ. δικαιώματα ανήκουν στους συγγραφείς.

Για τις εργασίες που συγγραφέας είναι αποκλειστικά ο Χ. Γούτσος επιτρέπεται η δημοσίευση μέρους ή ολόκληρής, αρκεί να γίνεται αναφορά σε αυτές.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου αν χρειάζεστε κάποια εργασία σε διαφορετική μορφή.