Άσκηση 15:  1ος τρόπος στην απαλοιφή παρανομαστών

Άσκηση 15:  2ος τρόπος στην απαλοιφή παρανομαστών