Εισαγωγή

 

Στην πρώτη ενότητα μάθαμε για την αλληλεπίδραση και τη σημασία της στη διδασκαλία και μάθηση. Συνεχίσαμε με τις δυνατότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης που μα ςπαρέχουν οι τεχνολογίες Web 2.0.
Σε αυτή την ενότητα ήρθε η ώρα να μάθουμε για τη σημασία των κανόνων καλής συμπεριφοράς και για τους κανόνες ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Όπως κάθε χώρος, έτσι και το Διαδίκτυο έχει τους δικούς του κανόνες για το ποια συμπεριφορά θεωρείται αποδεκτή αλλά και για το ποια απαράδεκτη.
Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να διδάξουμε στους μαθητές μας αυτή τη συμπεριφορά αλλά και τους κανόνες για μια ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει ακόμη να τους μάθουμε πώς να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα από κακόβουλους χρήστες.

 

Εικονίδιο ε-Μηχανής Κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο;
Γνωρίζατε ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο; Αν ναι, τους ακολουθείτε;

 

Συνεργασία μέσω Διαδικτύου

Οι τεχνολογίες Web 2.0, εκτός από την παιδαγωγική καινοτομία που εξασφαλίζεται από την αναδιάρθρωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, προωθούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από το φυσικό περιβάλλον της τάξης.

Η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και μεθόδων δίνει μια νέα διάσταση στο εκπαιδευτικό μας έργο, το οποίο ανανεώνεται και αποκτά νέο ενδιαφέρον. Το ίδιο ενδιαφέρον αποκτούν και οι μαθητές μας, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και να χαρούν τα οφέλη μιας διαδικτυακής συνεργασίας και φιλίας.

Υπάρχουν, όμως, κάποιοι κανόνες για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Αν θα θέλαμε να τους ομαδοποιήσουμε θα λέγαμε ότι:

  • η πρώτη ομάδα αναφέρεται στους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (Netiquette),
  • η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στη ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

 

 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εμείς και οι μαθητές μας ότι η συνεργασία είναι ένα ομαδικό παιχνίδι που έχει τους δικούς του κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να σεβόμαστε. Εμείς θα πρέπει να εμπνεύσουμε στους μαθητές μας το αίσθημα της ευθύνης που υπαγορεύει μια καλή συμπεριφορά.