Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

  • Print

Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής στίς δομές υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων κάτω των 12 ετών (ΔΥΕΠ).

Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής στίς δομές υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ).