Τί βρέχει ο Θεός κ δέν το πίνει η γής

42  49   2    8

 7    3  46  45

48  43   9    1

4     6  44  47

 

Άχρηστα πέφτει η βροχή

στη χωρίς χώμα άδεντρη χώρα

 

Ό,τι κι άν δώσει άλλο ο Θεός

δέν γίνεται ζωή δίχως χώμα

 

Κι’ άν σκόνη πάει να πιαστεί

η βροχή την ξεπλένει στα βράχια

 

Ρίζες και σκιές το κρατούν

χωρίς δέντρα δέν μένει χώμα

 

Με τη μακία που μας μένει

η βροχή σάν τί θα μας κάνει

 

 

 

 

 

 

(μακία = αραιά βλάστηση μικρών θάμνων)

κλίκ για επιστροφή
στην αρχική σελίδα

κλίκ στο για επιστροφή στην αρχική σελίδα.