κλίκ για επιστροφή
στην αρχική σελίδα

κλίκ στο για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Απο κανέναν άνθρωπο σοφότερος δέν είμαι

απο κανέναν άνθρωπο λιγότερα λάθη δέν έχω κάνει

όταν μου δείχνουν λάθημου προθυμοποιούμαι ν’ ακούσω

όταν βρίσκω λαθεμένες αντιλήψειςμου με χαρά σπεύδω να τις διορθώσω

μόνο ως προς αυτήν την αρετή απο πολλούς φτωχούς και πλούσιους υπερέχω.

 

42  49   2    8

 7    3  46  45

48  43   9    1

4     6  44  47

Λάβωμεν δέ ως ὅ,τιπερ άν Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εις τέλος απεργάζονται. (Πλάτωνος Επινομίς 987).