Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα


Για Μένα Αρχείο Το blog μου Εργασίες Ένα παραμύθι φωτογραφίες Συνδέσεις Επικοινωνία

                                                                                                                                                                                 

Ενότητα 2:   Πρώτα  Συμπεράσματα και εκτιμήσεις από τη χρήση  του.

Α. Πριν το χρησιμοποιήσεις

            Ο Διαδραστικός Πίνακας (Δ.Π)  είναι κάτι νέο στις συνήθεις καθημερινές πρακτικές εκπαιδευτικών και μαθητών στη χώρα μας αλλά και στην μαθητική μας κοινωνία του Σχολείου μας και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί.
            Σε μια εποχή που οι αλλαγές έρχονται σαρωτικές κατά κύματα μέσω των καναλιών του διαδικτύου και ύστερα των τοπικών ΜΜΕ με πηχυαίους πάντα τίτλους που εξιτάρουν τη φαντασία μας αλλά και που μερικές φορές μας τρομάζουν (βλ. η αντικατάσταση του μαυροπίνακα) εμείς, που «κρατάμε» το μέτρο, καλούμαστε να κρίνουμε με επιείκεια αρχικά, αφού τόσα μαγικά έχουμε ακούσει ότι κάνει -γιατί  «κινδυνεύει» στην πρώτη αστοχία υλικού να καταδικαστεί - έμμεσα συγκρινόμενο με την ευφυΐα του δασκάλου. Η προσέγγισή μας πρέπει να είναι κριτική και να στοχεύσει σε αυτό που πραγματικά είναι: ένα νέο εργαλείο στα χέρια μας.
           
Οι σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης είναι βασισμένες στην αντίληψη του κοινωνικού μαθητή και θέτουν τη συμμετοχή του μαθητή ως το κλειδί για τη δόμηση της γνώσης. Ο Κονστρουκτιβισμός βασίζεται στο μαθητή για να επιλέξει και να διαμορφώσει τις πληροφορίες, να κάνει υποθέσεις έτσι ώστε να λάβει αποφάσεις και στο τέλος να δομήσει τη γνώση. Το Μάθημα για Όλη την Τάξη ενοποιεί την τάξη, συγκεντρώνει την προσοχή και προσφέρει διάδραση με τον εκπαιδευτικό στο κέντρο. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην Ενεργή Μάθηση μέσω ανάγνωσης, γραφής, συζήτησης, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης, αντί να ακολουθούν απλά οδηγίες.
              Ένας κοινός παρονομαστής στις τρεις αυτές θεωρίες εκπαίδευσης, είναι ότι η συμμετοχή του μαθητή είναι πολύ σημαντική για τη μάθηση. Έχοντας λοιπόν υπόψη τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση που ορίζουν:

- Αλλαγή στον τρόπο της διδασκαλίας ώστε να βασίζεται στην προώθηση μαθησιακών συζητήσεων,

- Κυρίαρχο ρόλο έχει η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους, οι ενέργειές τους και η αλληλεπίδρασή τους με τον δάσκαλο,

       -Σταδιακή μετατροπή του ρόλου του δασκάλου από κέντρο της διδασκαλίας (δασκαλοκεντρική) σε ρόλο σύμβουλου και οργανωτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητοκεντρική), θα διαπιστώσουμε ότι:

 

*      Ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να υποστηρίξει βασικές στρατηγικές για διαδραστική διδασκαλία και μάθηση. Μία στρατηγική είναι προάγοντας τη συζήτηση μέσα στην τάξη: ο διαδραστικός πίνακας είναι ένας μοναδικός τρόπος εστίασης της τάξης σε συζητήσεις, για να παρέχει ευκαιρίες για ερωτήσεις και να ενεργοποιήσει την εξερεύνηση τους μαθητές.

*      Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση εικόνων σαν ερέθισμα για τη συζήτηση, παρακινώντας τους μαθητές με γραπτό λόγο, με τη βοήθεια καταιγισμού ιδεών, με ασκήσεις ταξινόμησης, δραστηριότητες στη γλώσσα και το κείμενο, κάνοντας ερωτήσεις ή διαμοιράζοντας τη γνώση με συνεργατική δουλειά των μαθητών σε ομάδες και ακόμη η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το δάσκαλο: Η οθόνη μπορεί να μοιάζει σαν μια αποστολή προς εξερεύνηση.

*      Η συγκεκριμένη τεχνολογία δίνει έμφαση στις στρατηγικές μάθησης που αφορούν στο Μάθημα για Όλη την Τάξη.

*      Υπάρχει αλληλεπίδραση της χρήσης διαδραστικού πίνακα στην αίθουσα και της αύξησης των κινήτρων για μάθηση. Οι μαθητές πάντα ενθουσιάζονται και συμμετέχουν ενεργά όταν χρησιμοποιείται ο διαδραστικός πίνακας στην αίθουσα. Προκαλεί μεγαλύτερη προσοχή και ενθουσιασμό να συμμετέχουν και να απαντούν.

*      Οι μαθητές που έχουν κάποια εμπειρία από τη χρήση Η/Υ διατίθενται να επιδείξουν τις γνώσεις τους πάνω στο διαδραστικό πίνακα μπροστά στους συμμαθητές τους για να επιδείξουν τα προσωπικά τους επιτεύγματα ενώ οι υπόλοιποι εντυπωσιάζονται από την τεχνολογία του διαδραστικού πίνακα και παίρνουν κίνητρο να μάθουν, μέσω της ευχαρίστησης που έχουν στην χρήση του προϊόντος.

*      Το άμεσο πλεονέκτημα του διαδραστικού πίνακα έναντι του να κάθονται οι μαθητές ο καθένας στο προσωπικό του υπολογιστή, είναι ότι μπορούν να κοιτάνε έναν δικτυακό τόπο όλοι μαζί ως ομάδα και έτσι η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων είναι καλύτερη.

*      Η χρήση κειμένου και εικόνων, κινούμενων εικόνων και βίντεο προωθεί την οπτική μάθηση. Η διάδραση και τα οπτικά μέσα  που χρησιμοποιούνται λειτουργούν συμπληρωματικά για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Εξετάζοντας τη σχέση Ν.Τ και Εκπαίδευσης ένα πολύ καλό άρθρο μπορούμε να βρούμε  στο ιστολόγιo:

e-symvoulos.blogspot.com της Σχολικής Συμβούλου 3ης Εκπ/κής Περιφ/ας που αφορά στις: ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ).

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

 

 

 

Υπό κατασκευή...