Αρχείο ετικέτας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ Π.Ε.

Προκήρυξη της Κατεύθυνσης σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» του ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ (Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου) του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (έναρξη λειτουργίας:  χειμερινό εξάμηνο ακαδημ. έτους 2015-2016).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και πτυχιούχους όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η προκήρυξη αναφέρει αναλυτικά όλες τις προυποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και την εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις εισαγωγής. Η λειτουργία του μεταπτυχιακού θα γίνεται στην απογευματινή ζώνη μαθημάτων (από τις 2.30 μέχρι 7) ορισμένες ημέρες την εβδομάδα ή ανά δεκαπενθήμερο, καθώς επίσης και κάποια πρωινά του Σαββάτου, και η πρόβλεψη είναι να διαμορφωθεί ένα αρκετά ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών σπουδαστών. Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρω ότι το ΠΜΣ μας, ανταποκρινόμενο στις ειδικές συνθήκες της παρούσης κατάστασης και επιδιώκοντας να ανοίξει τις πόρτες του σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς που πραγματικά ενδιαφέρονται και μοχθούν για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο της εκπαίδευσης γενικά και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ειδικότερα, έχει θέσει τα χαμηλότερα δίδακτρα από όλα τα υλοποιούμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα, κι επιλέον προβλέπει και προωθεί μια σειρά από υποτροφίες, που αφορούν σε σημαντική μείωση των διδάκτρων (έως και 50%), για μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών σπουδαστών, βάσει είτε της επίδοσής τους είτε/και άλλων, κοινωνικοοικονομικών, κριτηρίων.

Oι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την παρούσα προκήρυξη μπορούν να υποβάλλονται από Πέμπτη 19/3/2015 έως και Παρασκευή 3/4/2015, και από Δευτέρα 20/4/2015 έως και Πέμπτη 30/4/2015 στη Γραμματεία του ΠΜΣ (γρ 547, Φιλοσοφιφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι και 30/4/2015 (αναλυτικά στην προκήρυξη).

Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τη βοήθειά σας, προκειμένου να διακινηθεί η ενημέρωση αυτή προς κάθε συνάδελφο και σχολείο της Διεύθυνσής σας που ασχολείται με προγράμματα ΠΕ και ΕΑΑ. Επίσης, να απευθυνθείτε προσωπικά σε συναδέλφους που γνωρίζετε ότι έχουν ένα αυθεντικό ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και να με ενημερώσετε και προσωπικά για το ενδιαφέρον τους αυτό και την πρόθεσή τους να καταθέσουν αίτηση στο ΠΜΣ.

Το κείμενο της προκήρυξης και της εξεταστέας ύλης όπως επίσης και το έντυπο της αίτησης βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (http://eel.ppp.uoa.gr/news.html).
Για περισσότερες πληροφορίες, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθύνεται και σε μένα προσωπικά στο: mdaskol@ppp.uoa.gr

Με εκτίμηση και σταθερή τη διάθεση για συνεργασία

Μαρία Δασκολιά
Ακαδημαική υπεύθυνη της Κατεύθυνσης του ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία»
Τμήμα Φ.Π.Ψ. – ΕΚΠΑ

- – – – – – – – – – – –  – – – — – – – – – – – – – – – – — – – – – – — – – – — –
Μαρία Δασκολιά
Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
http://eel.ppp.uoa.gr
Τομέας ΠαιδαγωγικήςΤμήμα Φ.Π.Ψ.
Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστήμιο Αθηνών