Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις της γενικής των ουσιαστικών (α' μέρος) doc

Γράψε τις απαντήσεις χρησιμοποιώντας είτε το πληκρολόγιό σου είτε τα γράμματα που σου δίνονται.
ἡ ἔφοδοςτῆς ἐφ
ὁ γίγαςτοῦ γίγα
ἡ θυρίςτῆς θυρ
τὸ λύτροντοῦ λύτρ
ὁ Τεγεάτηςτοῦ Τεγεάτ
ἡ μνεῖατῆς μνεί
ἡ ὀφρύςτῆς ὀφρ
τὸ βλέμματοῦ βλέμμ
ὁ τάπηςτοῦ τάπ
ὁ γάστρωντοῦ γάστρ