Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στην κοινωνία του ελληνιστικού κόσμου;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος   αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Όσοι ασχολήθηκαν με το και τις επιχειρήσεις αλλά και όσοι άσκησαν εξουσία ως βασιλικοί , διαμόρφωσαν μια τάξη, μια τάξη που αποτελούνταν κυρίως από και λίγους ελληνίζοντες . Το μεγαλύτερο μέρος των γηγενών ήταν και που συγκεντρώθηκαν στις μεγαλουπόλεις για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Μέσα σε αυτό το σύστημα οικονομικών σχέσεων ευνοήθηκε η ανάπτυξη της . Όπου δεν επαρκούσε η εργασία των πολιτών, χρησιμοποιήθηκαν δούλοι. Η εξαρτημένη εργασία χαρακτήρα που ίσχυε στην Ανατολή, μολονότι δεν εγκαταλείφθηκε, δεν επαρκούσε πλέον για να καλύψει τις ανάγκες της πλούσιας διαβίωσης των και των ανώτερων στρωμάτων. Οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν κυρίως με τη χρησιμοποίηση .