Προσωπικότητες του ελληνιστικού πολιτισμού

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος   αρχική   ιστορία  

Αντιστοίχισε τις ιδιότητες της αριστερής στήλης με το κατάλληλο πρόσωπο της δεξιάς στήλης.