ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Αναχώρηση πολεμιστή - Σύγκρουση πολεμιστών


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 38,8 εκ, διάμετρος 26,2 εκ., περίπου 550-530 π.Χ., Παρίσι, Médailles et Antiques, Bibliothèque nationale de France, 207

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται σκηνή αναχώρησης πολεμιστών. Αριστερά ένας άντρας με άσπρα μαλλιά και γένια κρατά ένα δόρυ. Μπροστά του ένας γυμνός νέος βάζει την περικνημίδα στο αριστερό του πόδι. Κάτω βρίσκονται η ασπίδα και το κράνος. Μπροστά του μια γυναίκα κρατά το σπαθί. Πίσω της ένας ήδη εξοπλισμένος πολεμιστής με κοντό χιτώνα, άσπρο θώρακα, κράνος, ασπίδα και δόρυ κρατά στο αριστερό του χέρι φιάλη. Ένα μικρό παιδί κρατά την ασπίδα. Ένας δεύτερος άντρας με άσπρα μαλλιά και γένια. Φορά μακρύ χιτώνα και διακοσμημένο ιμάτιο. Στη δεξιά δύο ακόμη πάνοπλοι οπλίτες.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου σύγκρουση δύο πολεμιστών ανάμεσα σε δύο γυναίκες.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

 

 

Πηγή: Παρίσι, Médailles et Antiques, Bibliothèque nationale de France