Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Ύστερη πρωτοκορινθιακή

Ζωγράφος του Chigi, Μάχη οπλιτών, Κυνήγι λιονταριού, Κρίση Πάριδος, Ρώμη, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 22679


 

Όλπη ύψος 26,2 εκ. Ρώμη. 650 π.Χ. περ. Ρώμη, Museo Nazionale di Villa Giulia, Κ.Ε.Κ. 1200952017

 

Η όλπη αποτελεί ένα καινούριο είδος αγγείου που πρωτοεμφανίζεται την περίοδο αυτή. Είναι μια οινοχόη με περίγραμμα που φαρδαίνει στη βάση.

Το αγγείο αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της περιόδου αυτής. Παρουσιάζει στη μια από τις τρεις ζώνες μάχη με οπλίτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συγκρουστούν κατά φάλαγγα με τη συνοδεία ήχων από τον αυλητή.

Η δεύτερη ζώνη του αγγείου εικονίζει ιππείς ανά ζεύγη και άρματα, μια παράσταση που αναγνωρίζεται βάσει επιγραφών ως "Κρίση Πάριδος". Από την πίσω πλευρά παριστάνεται ένα ζωηρό κυνήγι λιονταριού. Το κεφάλι του θηράματος εικονίζεται οξύρυγχο, σύμφωνα με τον ασσυριακό τύπο.

 

Ζωγράφος του Chigi

 

Ζωγράφος του Chigi Ζωγράφος του Chigi Ζωγράφος του Chigi

 

Κρίση Πάριδος. Αποτελεί την πρωιμότερη παράσταση με την Κρίση του Πάρη. Αριστερά εικονίζεται ο Πάρης, που εδώ ονομάζεται Αλέξανδρος, όπως υποδεικνύουν τα γράμματα ΑΛ. Από το κηρύκειο του Ερμή διακρίνεται ελάχιστο τμήμα του πάνω μέρους. Πρώτη θεά, από την οποία εικονίζεται το πίσω μέρος του κεφαλιού της, είναι η Ήρα. Ακολουθεί η Αθηνά και στο τέλος η Αφοδίτη. Οι θεές παρουσιάζονται με όμορφες πλεξούδες, κατά το Ομηρικό ἐϋπλόκαμος.

Ζωγράφος του Chigi

 

 

Ζωγράφος του Chigi

 

Στην τρίτη ζώνη, κοντά στη βάση, διακρίνουμε σκηνές από κυνήγι. Στο αγγείο επικρατεί μια πολυχρωμία, δείγμα των αλλαγών που συντελούνται αυτήν την περίοδο. Χρησιμοποιείται λευκό και κόκκινο. Σύμφωνα με τα ευρήματα η πολυχρωμία δε διήρκεσε για μεγάλο διάστημα.

Ζωγράφος του Chigi

 

Οι φωτογραφίες από το The Beazley Archive και το Cultura Italia δεσμός