Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Harrow, Συνάντηση Θησέα - Ποσειδώνα

.

Νηρηίδα

 

 

αρχική