ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ψίαξ, Νέοι και νέες


 

Κύλικα ύψος 11 εκ., διάμετρος 27,5 εκ., περίπου 520 π.Χ., The J. Paul Getty Museum, 86.AE.278

 

Θεωρείται ως ένα από τα πρώτα δείγματα κύλικας στα οποία έχει αντικατασταθεί η εξωτερική διακόσμηση με παραστάσεις ματιών.

Εικονίζονται ερωτικές συναντήσεις νέων με νέες.

Χρησιμοποιείται παράλληλα εγχάρακτη διακόσμηση και πρόσθετο άσπρο χρώμα. Έτσι, η λύρα που διακρίνεται στα αριστερά έχει χρώμα, ενώ οι χορδές είναι χαραγμένες. Μεγάλο μέρος της χρωματικής διακόσμησης έχει χαθεί.

 

Ψίαξ

 

Ψίαξ

 

Ψίαξ

 

Ψίαξ

 

Πηγές: Perseus, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive