ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Πάτα σ' ένα νούμερο για να δεις τις ερωτήσεις. Δώσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πάτα "ΑΠΟΔΟΣΗ" ή "ΕΝΤΕR"
Αν χρειάζεσαι βοήθεια, πάτα το κουμπί "Δώσε ένα γράμμα". Για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου, πάτα "ΕΛΕΓΧΟΣ"

  1      2                
           3        
4             5          6    
                   
                   
7                       
               8        
                 
   9                10       
                   
11              12           
                  
   13                    
                  
  14