Παιχνίδι αντιστοίχισης για τα μέρη του αρχαίου ναού

αρχαϊκή αρχιτεκτονική  παιχνίδια

τριγωνικό τμήμα στο πάνω μέρος της πρόσοψης ενός ναού
προεξέχει και προστατεύει από το νερό της βροχής
ζώνη από ανάγλυφες πλάκες
ορθογώνια πλάκα μαρμάρου, η οποία μπορεί να έχει ανάγλυφη ή γραπτή διακόσμηση
ορθογώνια πλάκα μαρμάρου, η οποία έχει 3 κατακόρυφες γλυφές, δύο ολόκληρες και δύο ημιγλυφές δεξιά και αριστερά
ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι μαρμάρου που συνδέει τους κίονες
στο δωρικό ρυθμό αποτελείται από τον εχίνο και τον άβακα, ενώ στον ιωνικό από τις έλικες και τον άβακα
Άλλοτε είναι ένα ενιαίο κομμάτι μαρμάρου, άλλοτε αποτελείται από κομμάτια, τους σπόνδυλους
αποτελείται από τρεις βαθμίδες (σκαλάκια) πάνω στις οποίες στηρίζονται οι κίονες