Εικόνες για την Οδύσσεια


Εικόνες για τον Οδυσσέα και τα βόδια του Ήλιου

Βόδια του ήλιου

Ο Οδυσσέας και τα βόδια του Ήλιου.
Tibaldi,Pellegrino, (1527-96)

Τα βόδια του Ήλιου

Οι σύντροφοι του Οδυσσέα σκοτώνουν τα βόδια του Ήλιου
Frink, Dame Elisabeth 1973

Ο Οδυσσέας και τα βόδια του Ήλιου.

Οι σύντροφοι του Οδυσσέα σφάζουν ένα από τα βόδια του Ήλιου. 758

Ο Ήλιος με το τέθριππο άρμα του
Μετόπη ναού στο Ίλιο
Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου

×

Οδηγίες αντιγραφής εικόνων

Για να αποθηκεύσετε τις εικόνες, αφού κάνετε δεξί κλικ στη μικρογραφία, επιλέξτε άνοιγμα σε νέα καρτέλα.
Στη νέα καρτέλα, αφού κάνετε δεξί κλικ, επιλέξτε αποθήκευση εικόνας ως και σώστε την εικόνα στον υπολογιστή σας.