Η Γεωγραφία της Οδύσσειας


επιστροφή στην Οδύσσεια

Από τα αρχαία χρόνια, πολλοί μελετητές προσπάθησαν να ταυτίσουν τις φανταστικές περιοχές που αναφέρει ο Όμηρος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Οδυσσέα με πραγματικές. Όπως είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώσεις, ακούστηκαν πολλές απόψεις. Ακόμη και μέχρι τις μέρες μας ακούγονται διάφορες προτάσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του Ι.Θ. Κακριδή: «Η Γεωγραφία της Οδύσσειας».

 

Η φιλολογική κριτική, εντελώς συμβατικά, καθορίζει τις φανταστικές περιοχές της περιπλάνησης του Οδυσσέα με τις παρακάτω περιοχές.

 

 

οδύσσεια  αρχική