Συμπληρώστε τα κενά με βάση τις γνώσεις που αποκτήσατε από τη μελέτη της α ραψωδίας:

1. Tα γεγονότα της α ραψωδίας διαρκούν και διαδραματίζονται .
Aπό τους θεούς πρωταγωνιστούν και από τους θνητούς ο , η και από τους μνηστήρες ο .
2. Tο βασικό θέμα που απασχολεί θεούς και ανθρώπους είναι η .
Kαι οι μεν θεοί αποφασίζουν την , ενώ ο Tηλέμαχος και η Πηνελόπη, αλλά
και οι μνηστήρες, θεωρούν ότι μάλλον ο .
3. Η απόφαση των θεών για το νόστο του Οδυσσέα άρχισε να πραγματοποιείται με το ,
που προβλέπει: α. ο Ερμής και να της ζητήσει .
και β. η Αθηνά και να .
Από το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε ως τώρα .
και απομένει .
4. Στο πρώτο συμβούλιο των θεών στον Όλυμπο (στ. 36 κ.ε., 2η Ενότητα) ο Δίας έθεσε το θέμα της ευθύνης του ανθρώπου σε σχέση με το γραφτό / τη μοίρα του και δήλωσε ότι οι άνθρωποι και οι ίδιοι ευθύνη για όσα παθαίνουν.
5. Να περιγράψετε σε 3-4 σειρές την κατάσταση που επικρατεί στα ανάκτορα της Iθάκης και να επισημάνετε τη βασική αιτία στην οποία οφείλεται:
α. Επειδή απουσιάζει ο Οδυσσέας .
β. Ο Τηλέμαχος σίγουρο ότι θα διαδεχθεί τον Οδυσσέα στην εξουσία .
γ. Η Πηνελόπη δεν έχει αποφασίσει .
δ. Οι μνηστήρες την περιουσία του Οδυσσέα  και .