Να βρείτε τους κύριους και τους δευτερεύοντες όρους
των προτάσεων που ακολουθούν:
doc

Ασκήσεις συντακτικού  αρχική

Ξεκίνα την άσκηση